Dodjela sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti

Bosna i Hercegovina je osigurala sredstva u vidu bespovratne pomoći domaćinstvima i privredi kroz Paket budžetske podrške Europske unije za ublažavanje posljedica energetske krize i poticanja energetske tranzicije. Dodjelu sredstava za Federaciju BiH vrši Fond za zaštitu okoliša FBiH putem Javnih poziva.

Kako popuniti prijavu?

Pogledajte kratko uputstvo kako pravilno popuniti prijavu

VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresovane podnosioce prijave da se sistem „e-prijava“ privremeno zatvara za „Sufinansiranje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima“ po JP BPEU SS 2023-1.

Naime, radi do sada zaprimljenog broja prijava koje su u potpunosti rezervisale raspoloživa sredstva, podnošenje novih prijava će privremeno biti obustavljeno.

Stavljajući prioritet na kvalitet obrade prijava i pružanje kontinuirane usluge korisnicima, Fond će nastaviti proces pregleda zaprimljenih prijava prema redoslijedu zaprimanja, te u skladu sa oslobođenim sredstvima omogućavati ponovno podnošenje prijava.

Ukoliko ste zainteresovani za podnošenje prijave, molimo da redovno provjeravate status raspoloživog budžeta.

Zahvaljujemo na razumijevanju i molimo za strpljenje, jer je obostrani interes korektan pregled svake pojedine prijave i ažurno stanje raspoloživog budžeta.

S poštovanjem,

Fond za zaštitu okoliša FBiH

Za PRIJAVU i više informacija, molimo da odaberete JAVNI POZIV od interesa:

Sufinansiranje mjera energijske efikasnosti
u mikro, malim i srednjim preduzećima

Sufinansiranje mjera energijske efikasnosti
u stambenim objektima

logo

Platformu E-prijava pripremio je Projekat Vlade Sjedinjenih Američkih Država USAID Projekat asistencije energetskom sektoru (USAID EPA) u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH te uz podršku Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

logo

Putem Paketa za energetsku podršku za Zapadni Balkan, Evropska unija je dodijelila Bosni i Hercegovini 70 miliona eura bespovratne pomoći za poticanje energetske tranzicije i ublažavanje negativnih posljedica izazvanih energetskim krizama i poskupljenjima. Vlasti u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH će raditi na raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima putem nadležnih entitetskih ministarstava i entitetskih fondova za zaštitu okoliša i upravnih jedinica Brčko Distrikta.

logologo

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je nadležan za provedbu javnih poziva za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu i za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima za 2023. godinu.

Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole i bez navođenja izvora.